AVSLUTADE PROJEKT

Läppstiftet - Säve Byggnads

Ombyggnad av lokaler plan 13 Läppstiftet.

Westman El utför helt ny elinstallation i lokaler plan 13 i samarbete med Säve Byggnads Fiber installation utförs av Säkerhetspartner i Väst. Elprojektör Rejlers 


Byggnaden Läppstiftet sticker upp och sticker ut. Ett välkänt landmärke som inte undgår någon. Med sin karaktäristiska arkitektur står 

Läppstiftet stolt vid kajkanten i Lilla Bommen. Byggnaden erbjuder förutom en enastående utsikt, toppmoderna kontorslokaler, restaurang, café, full konferensservice och reception. De gemensamma ytorna präglas av ljus och rymd och precis som utsidan av ett starkt designmässigt uttryck.
FAKTA

Kattugglan Kålltorp - Veidekke - Nordr


FAKTA

Westman El och Säkerhetspartner i Väst kan stolt presentera att vi utför nybyggnad av 61 st lägenheter i Kålltorp i samarbete med Veidekke.

Elprojektör är Elprojektkonsult i samråd med Westman El.

Arbeten kommer att utföras mellan september 2021 och februari 2023.


Klicka här för att se mer av projeketet: nordr.se 

 Stadsteatern - Veidekke

Westman el och Säkerhetspartner i Väst kan stolt presentera att vi skall utföra ombyggnad av Stadsteatern i samarbete med Veidekke för Higab. Elprojektör är ELK i Göteborg AB 

Arbeten kommer att utföras mellan maj 2020 och maj 2021

FAKTA

Omklädningsrum för personal omdisponeras och renoveras.

Ett flertal underhållsåtgärder ska utföras i samband med ombyggnadsprojektet bl a fasadrenovering, renovering av avloppsstammar samt ytskiktsrenoveringar i publika trapphus och loger för skådespelare. 

En översyn av tillgängligheten och förbättrad arbetsmiljö mm. kommer också inrymmas i projektet.

Ny belysning av fasad och entréer kommer att utföras.

Objektet avser Göteborgs stadsteater beläget på Götaplatsen i Göteborg.

I byggnaden har sedan den stod klar 1934 bedrivits teaterverksamhet. 

Idag finns det två scener, Stora scenen och Studion. Teatern har länge haft ett behov av en ny tredje scen, för lite mindre uppsättningar av olika slag.

I det här projektet enligt föreliggande anbudsförfrågan omfattar en ny tredje scen i källaren med tillhörande stödfunktioner (ny foajé, tillgänglig entré, wc för publik, artistfoajé, sidoscen mm). 

En ny restaurang kommer också tillskapas i källarutrymmet, ny bar i tidigare outnyttjat utrymme samt nya barfunktioner på fler platser i huset. Ett nytt fläktrum byggs där flera aggregat samlokaliseras. 

Kålltorps Bygg för Vasakronan - Meethshuset

FAKTA

Westman El tillsammans med Kålltorps Bygg bygger om det anrika Meeths huset på Kungsgatan. Huset uppfördes 1910-1911 i jugendstil för textilfirman Meeths och var under många år ett framgångsrikt varuhus som hade modevisningar och även huserade en tesalong. Det har en välbevarad exteriör och delvis välbevarad interiör. Byggnaden ligger i stadskärnan och ingår i bevarandeprogrammet för Göteborg. 


Plan 3 ska få ett helt nytt elsystem, belysning, datanät, och fiber som ska vara klart sommaren 2020. Plan 4 kommer att byggas om i etapper med delvis nytt elsystem, ny belysning och komplettering av datanät klart hösten 2020. Säkerhetspartner i Väst utför fiberinstallationer och elprojektering utförs av Apexa. Projektstyrning utförs av BAM projektstyrning.Säve Byggnads AB -  Falkgatan 


FAKTA

Fastighetsägare Balder bygger om Falkgatan 7 för Studiefrämjandet.

Projektet utförs på totalentreprenad i samarbete med Säve Byggnads.

Projektering utförs av Palö Konsult i samråd med Westman el.

På plan 3-4 installeras ett helt nytt elsystem och datanät och på

plan 1 och 2 byggs elanläggningen och data om delvis samt utökas.

 

Polishuset på Falkgatan 7-9 byggdes 1932 efter ritningar av K. M. Bengtsson. Byggnaden är uppförd i gult tegel och byggd i funkisstil. Husets användning 

som polisstation upphörde omkring 1980 och sedan 80-talet används huset 

av Kulturföreningen Falken/Studiefrämjandet.

Säve Byggnads - Billdals kyrka 

FAKTA

Renovering av Billdals Kyrka utförs i samarbete med Säve Byggnads.

Kyrkan kommer att få nya ytskikt, nytt kök samt ny belysning. Nytt styrsystem för belysning kommer att installeras i kyrksal och samlingssal av fabrikat Ockero. 


Nuvarande kyrka uppfördes 1991-1992 efter ritningar av arkitekt Magnus Wångblad, som svarade för både exteriör och interiör. Den nya kyrkan invigdes den 24 maj 1992 av biskop Lars Eckerdal. Byggnadskomplexet bestående av kyrka och församlingslokaler har en L-formad planform där kyrkorummet reser sig upp i vinkeln. Ytterväggarna är klädda med locklistpanel som är slamfärgad i falurött. 

Kyrktornet, som samtidigt utgör kyrksalens tak, dominerar både invändigt 

och utvändigt.

Bolix Lindome med Trenovus - Padelhall Lindome 

FAKTA

Nedstängda fryshuset Heljesvägen 12 i Lindome byggs om till Padel- centrum. Arbetet utförs på totalentreprenad för Bolix Lindome AB i samarbete med Trenovus AB och i samarbete med Säkerhetspartner och Kungälvlås för fiber, larm och dörrstyrningar. Befintliga installationer anpassas och ny belysning installeras för padelbanor, nytt passersystem installeras.


Projektering utförs av Westman El i samarbete med Säkerhetspartner.

Inomhus kommer det att bli nya pandelbanor i före detta fryshallar samt nya omklädningsrum.Utomhus kommer det att byggas flertalet nya banor på de gamla lastzonerna. Bokning, öppning av dörrar och styrning av belysningar kommer att kunna att göras via helautomatiskt app-system.

Laddboxar för elbilar kommer att vara tillgängligt för padelkunder.


Kålltorps Bygg för Vasakronan - Kungsgatan 61 


FAKTA

Ny popup-butik på Kungsgatan 61 i Akademibokhandelns gamla entré i korsningen Kungsgatan - Östra hamngatan för Vasakronans hyresgäst. Arbetet utförs på Totalentreprenad i samarbete med Kålltorps Bygg.


Ett helt nytt elsystem kommer att installeras samt återanvändning av 

skenor och armaturer i ta tillvara programmet.

Projektering har utförts av Palö elkonsult i samverkan med Westman El.
Kålltorps Bygg för Vasakronan - Kungsgatan 28


FAKTA

Renovering av kontorslokal på plan 4 för Vasakronans hyresgäst.

Arbetet utförs på totalentreprenad i samarbete med Kålltorps Bygg.

Projektering utförd av Westman El.

Ny belysningsanläggning och nya fönsterbänkkanaler. Nytt larm har 

utförs av Säkerhetspartner i Väst.


Mitt på den välkända paradgatan Kungsgatan ligger denna lokal som kommer byggas om till en modern och öppen planlösning. Lokalen är i huvudsak i öppen planlösning med samtalsrum, konferensrum och mindre mötesrum.
Kungsgatan är en av Göteborgs mest kända shoppinggator med butiker och serviceutbud. Spårvagns- och busshållplats ligger ett stenkast från fastigheten. 
Kålltorps Bygg för Vasakronan - Östra Hamngatan 52


FAKTA

Nytt kontor de lux för Vasakronans hyresgäst i Akademibokhandelns tidigare försäljningslokal en trappa upp på Östra Hamngatan 52 i 

det gamla i anrika Centrumhuset vid Kopparmärra.

Arbetet utförs på Totalentreprenad i samarbete med Kålltorps Bygg

Helt nytt elsystem kommer att installeras.

Projektering har utförts av Palö Elkonsult i samverkan med Westman El.Säve Byggnads - Cykelgarage i parkeringshus


FAKTA

I Kv. Perukmakaren kommer det att uppföras nya cykelparkeringar 

på befintliga bilparkeringar inne i parkeringshuset.

Arbetet utförs i samarbete med Säve Byggnads AB för Vasakronan.

Ny belysning kommer att utföras både innanför och utanför cykelgaraget.


Kvarteret Perukmakaren var från början ett enda kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan som delade det ursprungliga kvarteret i två. Värnamo är kvarteret Fredsgatan - Drottninggatan - Östra Larmgatan - Kyrkogatan, dvs det ligger öster om Fredsgatan. Idag upptas detta kvarter av ett parkeringshus med affärslokaler mot de flesta gator och infart till parkeringshuset från Östra Larmgatan.
Skanska - Burgårdsskolan

FAKTA

Renovering av Burgårdsgymnasiet Hus A och B för Lokal Förvaltningen i samarbete med Skanska Direkt AB. Hus B, den gamla byggnaden närmast Valhalla IP, totalrenoveras på samtliga plan.

Nytt elsystem nytt brandlarm nya datainstallationer och nya belysningsstyrningar. Hus A, huset närmast Skånegatan, renoveras på hela plan 3 samt delar av plan 2.  Ny belysning och styrningar skall installeras i alla korridorer och allmänna ytor. I hus A anpassas brandlarm samt installeras ny el för varukyla. Installationerna utförs i samarbete med Säkerhetspartner i Väst.

Projektering har utförts av Elprojekt Konsult i samråd med Westman El och kommer att pågå från sommaren 2018 till hösten 2020.

Projektet är en samverkansentreprenad med konstruktionsansvar.

Kålltorps Bygg - Rollin´ Bistro


FAKTA

Westman El har i samarbete med Kålltorps Bygg byggt om Platzers lokaler i Gamlestadens fabriker, Gamlestadsvägen 2-4 Hus B11.

Pannrummet har nu byggts om till restaurang för Rollin´ Bistro.

Westman El har delvis installerat ny kraft för maskiner samt belysning och

även installerat ny kraft till ventilation för restaurangen.


I restaurangen skall serveras allt från hamburgare till grillad älg och Bombay bowl. Det skall även ordnas after work onsdagar och fredagar 

med kompetent bartender.Säve Byggnads AB - Angereds Torg 


FAKTA

Westman el har fått i uppdrag att bygga nytt Systembolag på Angereds Torg för fastighetsägaren Balder.

Installationerna utförs i samarbete med Säkerhetspartner i Väst.

 Projektet är på total entreprenad med konstruktionsansvar.

 Byggtid är November 2020 - Februari 2021.

 Projektering har utförts av Elprojekt Konsult i samråd med Westman El.

 

Ytterby - City Gross


FAKTA

Westman El har från Svenska handelsfastigheter fått uppdraget att byta belysning i master fasader och entré. Byte av strålkastare, fasadbelysning, reklambelysning samt byte av belysning i entré. 

Uppdraget startar i mitten november och skall var slutfört i 

början av december.

Projektering och konsultation har utförts av Westman El.


 

Veidekke - Selma Lagerlöfs torg

FAKTA

Nytt kvarter innehållande ny butik för Hemköp, nytt parkeringshus, nytt vårdhus i 5 våningar med tandläkarmottagning, vårdcentral mm för Göteborgslokaler i samarbete med Veidekke Entreprenad AB. 

Markplan av vårdhuset innehåller mindre butiker som pizzeria, guldsmed mm. Nytt fiskhus skall stå färdigt i höst på gården framför Hemköp. 

Westman El utför installationer i husen i samarbete med Säkerhetspartner i Väst. Nytt elsystem, datanät fiberinstallationer, brandlarm, talat utrymningslarm, passerkontroll och rökevakuering.

Projektering av utförts av ELK i Göteborg AB. 

Projektet är en samverkansentreprenad och kommer att pågå från sommaren 2018 till januari 2020.
Tornstaden - Volvo Finans

FAKTA

Total renovering av samtliga plan av Volvo Finans lokaler på Bohusgatan 15 för Vasakronan i samarbete med Byggnadsaktiebolaget Tornstaden.

Nytt elsystem installeras inom lokaler för Volvo Finans. Passerkontroll, data och säkerhetssystem ligger som sidoentreprenad upphandlat av Volvo Finans

Projektering har utförts av Elprojekt Konsult i samråd med Westman El 

Projektet kommer att pågå från maj 2018 till oktober 2019

Veidekke - The Concept Kungsportshuset

FAKTA

Renovering av Kungsporthuset från 1856 tidigare känt som Gamle port i samarbete med Veidekke Entreprenad AB.

Huset ägs av Castellum och har hyrts ut till 2E Group på långtidskontrakt. 

Där inhyses festvåning med fantastisk show, fine dining, nattklubb, 

restaurang samt kontor i de två översta planen. 


Vid ombyggnationen blåstes allt utom ytterfasaden ut, Totalt nytt elsystem 

har installerats allt från kraft, belysning, brandlarm, passerkontroll, datanät, inbrottslarm. Alla installationer har utförts av Westman el i samarbete med 

Säkerhetspartner i Väst.

Projektering har utförts av Elprojekt Konsult i samråd med Westman el.

Jernhusen - Sävenäs Depå

FAKTA

Om och tillbyggnad av tågreparationshall för Jernhusen i samarbete med Veidekke Entreprenad AB. Huset ägs av Jernhusen och innehåller hall för reparation och service av tåg, verkstad, kontor och lager.

Westman El har installerat nytt elsystem för nya reparationsramper, verkstad och kontor. Utbyggnad av brandlarm, passerkontroll, kameraövervakning har utförts av Säkerhetspartner i Väst.

Projektering utfördes av KABA konsult i samråd med Westman El.


Betonmast - Kv. Uddjaur Chalmersbostäder

Nyproduktion av 118 st studentlägenheter samt en förskola med 5 st avdelningar på Gibraltargatan för Chalmers studentbostäder i samarbete med Betonmast.

Ett helt nytt elsystem, datanät och mätsystem av typ Ecoguard har utförts av Westman El.

Nytt brandlarm, inbrottslarm, fiberinstallation och passerkontroll har utförts av Säkerhetspartner i Väst.

Projektering har utförts av Holmqvist Elteknik i samråd med Westman El.FAKTA

Tage & Söner - Rosendalsskolan

FAKTA

Om och tillbyggnad av Rosendalsskolan för Lokal Förvaltningen har utförts i samarbete med Tage & Söner i Varberg AB. Totalrenovering och utbyggnad av Rosendalsskolan där 2 st nya byggnader har uppförts för undervisning, matsal, gymnastikhall mm. Renovering av 2 st huskroppar där det inhyses undervisning, kontor, sköterska samt slöjd. Samtliga lokaler har försetts med helt nytt elsystem.

Utomhus har belysning för att belysa lekgård samt bollplaner installerats. I samarbete med Säkerhetspartner i Väst har det installerats nytt brandlarm, inbrottslarm, passerkontrollsystem, fiber och datanät.

Projektering har utförts av Elprojekt Konsult i samråd med Westman El. Projektet är en samverkansentreprenad med konstruktionsansvar.

Ring 

eller 

maila

Westman EL AB

Aröds Industriväg 54

417 05 Göteborg

 Copyright Westman El AB 2023

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy.

OK